Змест метадычнай работы з настаўнікамі пачатковых класаў

На жнівеньскіх інструктыўна-метадычных нарадах рэкамендуецца разгледзець пытанні:

-    навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2016/2017 навучальным годзе;

-    рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў прадметных канцэпцыях і вучэбных праграмах для II класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі;

-    асаблівасці вывучэння беларускай (рускай) мовы і літаратурнага чытання ў II класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай (беларускай) мовай навучання і выхавання ў 2016/2017 навучальным годзе;

-    тэндэнцыі развіцця пачатковай адукацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі раёна, актуальныя праблемы і шляхі іх вырашэння;

-    арганізацыя і змест работы метадычных аб’яднанняў настаўнікаў пачатковых класаў у 2016/2017 навучальным годзе.

Для метадычнай работы з настаўнікамі пачатковых класаў (на ўзроўні раёна і ўстановы адукацыі) у 2016/2017 навучальным годзе прапануецца агульная метадычная тэма «Фарміраванне чытацкай граматнасці вучняў сродкамі вучэбных прадметаў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі».

На працягу навучальнага года рэкамендуецца правесці 4 тэматычныя пасяджэнні метадычных аб’яднанняў настаўнікаў пачатковых класаў, арганізаваць работу школы маладога настаўніка, школы ўдасканалення педагагічнага майстэрства, творчых груп і іншых метадычных фарміраванняў.

Прапануецца абмеркаваць з настаўнікамі пачатковых класаў наступныя пытанні:

-    сучасныя патрабаванні да ўрокаў літаратурнага чытання ў пачатковых класах;

-    фарміраванне чытацкіх уменняў вучняў пачатковых класаў на ўроках літаратурнага чытання;

-    сучасныя падыходы да правядзення ўрокаў пазакласнага чытання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

-    фарміраванне ўменняў працаваць з навукова-пазнавальнымі тэкстамі на ўроках вучэбнага прадмета “Чалавек і свет”;

-    развіццё інфармацыйных і чытацкіх уменняў вучняў на ўроках матэматыкі: знаходзіць інфармацыю ў тэксце, табліцах, схемах, дыяграмах, інтэграваць, інтэрпрэтаваць, аналізаваць яе і рабіць высновы.

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

образовательного процесса по учебным предметам

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании.

2. Положение об учреждении общего среднего образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 (с изменениями и дополнениями от 04.02.2014 № 9 и от 10.04.2014 № 38).

3. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38.

4. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 674 (с изменениями и дополнениями от 29.09.2010 № 635).

5.Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (с изменениями и дополнениями от 29.07.2014 № 63 и от 25.11.2014 № 78).

6.Правила безопасности при организации образовательного процесса по учебным предметам (дисциплинам) «Химия» и «Физика» в учреждениях образования Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.03.2008 № 26.