Педагогический опыт

Каштоўнасць інтэрактыўнай дошкі

21.08.2019
З’яўляючыся мультымедыйным інструментам, інтэрактыўная дошка дазваляе дэманстраваць і ствараць розныя прэзентацыі і практыкаванні, працаваць з электроннымі сродкамі навучання, трэнажорамі, апрацоўваць інфармацыю непасрэдна падчас паказу (наносіць паметкі, каменціраваць, уносіць праўкі, рэдакціраваць, групаваць матэрыял па неабходных крытэрыях), захоўваць матэрыял з магчымасцю вярнуцца да яго пры неабходнасці. Працуючы з такой дошкай, мы, па-першае, спалучаем правераныя метады і прыёмы работы на звычайнай дошцы з наборам інтэрактыўных і мультымедыйных магчымасцей. Вялікі экран з поліфункцыянальнымі камп’ютарнымі магчымасцямі выклікае цікавасць у вучняў, прыцягвае і ўтрымлівае іх увагу, нагадваючы вялікі электронны вучэбны гаджэт. Па-другое, інтэрактыўная дошка – магутны інструмент візуалізацыі, які забеспечвае яркую і мэтазгодную нагляднасць на ўроку з мінімальнымі часавымі затратамі.
Подробнее..

Чым раней, тым лепш

21.08.2019
Малодшы школьны ўзрост – важны этап у падрыхтоўцы вучняў да прафесійнага выбару. Чым больш прафесій будуць ведаць дзеці, тым менш памылак зробяць пры іх выбары. Прафарыентацыйная работа ў пачатковых класах мае сваю спецыфіку, звязаную з індывідуальнымі асаблівасцямі развіцця малодшых школьнікаў і формамі псіхолага-педагагічных уздзеянняў, даступнымі для іх успрымання і засваення. Асноўная задача педагога – сфарміраваць станоўчыя адносіны да працы, раскрыць яе прыгажосць, важнасць і неабходнасць для грамадства, выхаваць патрэбу быць карысным людзям.
Подробнее..

Народныя лялькі – гэта цікава!

20.08.2019
Апошнім часам павышаецца цікавасць да гісторыі ўзнікнення і прымянення народных лялек у побыце, падчас сямейных і абрадавых свят. У многіх рэгіёнах Беларусі з мэтай адраджэння народных традыцый і рамёстваў праводзяцца фестывалі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, дзе народная анучная лялька прадстаўлена разам з іншымі відамі рукадзелля: вышыўкай, вязаннем, ткацтвам.
Працоўнае навучанне знаёміць школьнікаў не толькі з канкрэтнымі тэхналагічнымі працэсамі, але і творчай дзейнасцю дэкаратыўна-прыкладнога характару.
Подробнее..

Выхоўваем беражлівыя адносіны да прыроды змалку

20.08.2019
Беражлівыя адносіны да прыроды звязаны з развіццём назіральнасці. Выхоўваючы любоў да навакольнага свету ў розных відах дзейнасці, трэба імкнуцца, каб дзеці не праходзілі міма з’яў, якія выклікаюць трывогу, вучыць жыць у згодзе з сабой і прыродай, паказваць яе прыгажосць. Лепш за ўсё экалагічныя веды засвойваюцца ў дашкольным узросце, бо малышы ўспрымаюць навакольны свет вельмі эмацыянальна, як нешта жывое. Падтрымліваючы натуральную цікавасць дзяцей, неабходна весці іх ад знаёмства з ёй да яе разумення, выклікаць жаданне клапаціцца пра расліны і жывёлы, любавацца прыгажосцю прыроды.
Пры рабоце з дашкольнікамі заўважыла, што ў іх падчас самастойных зносін з прыродай не заўсёды фарміруюцца правільныя адносіны да раслін і жывёл: даглядаюць за імі неахайна і неахвотна.
Подробнее..

Развіваем звязнае маўленне дашкольнікаў з дапамогай лэпбука

20.08.2019
Развіццё звязнага маўлення ў дзяцей – адна з важных задач дашкольнай адукацыі, паколькі менавіта ў ім рэалізуецца асноўная, камунікатыўная, функцыя мовы і маўлення. Звязнае маўленне вызначае ўзровень агульнага маўленчага і разумовага развіцця. Улічваючы гэта, многія спецыялісты бачаць неабходнасць у спецыяльным маўленчым выхаванні. Пры яго арганізацыі варта звяртаць увагу на шэраг фактараў, якія ўплываюць на паспяховае развіццё маўлення: маўленчае асяроддзе, сямейны дабрабыт, індывідуальныя асаблівасці асобы, пазнавальную актыўнасць дзяцей і інш.
Подробнее..

Адукацыйныя магчымасці дапоўненай рэальнасці

20.08.2019
Мабільныя прылады можна паспяхова выкарыстоўваць у адукацыйным працэсе для аблягчэння работы з вялікай колькасцю новай інфармацыі і яе эфектыўнага засваення. Мультымедыйныя магчымасці прылад павышаюць цікавасць школьнікаў да вучобы, дапамагаюць засвоіць матэрыял. Асаблівай увагі заслугоўвае тэхналогія дапоўненай рэальнасці, якая візуалізуе вучэбную інфармацыю: ажыўляе малюнкі на любым друкаваным носьбіце, звязваючы іх з відэафрагментам, прэзентацыяй ці вэб-сайтам.
ТДР значна пашырае магчымасці адукацыйнага працэсу. Вучням падабаецца засвойваць новую інфармацыю ў такой нагляднай форме, бо многія з іх змалку знаёмяцца з камп’ютарам. Педагогі могуць выкарыстоўваць яркую запамінальную візуалізацыю пры тлумачэнні складаных тэм. Дапоўненая рэальнасць дазваляе ствараць незвычайныя адукацыйныя праекты, развівае прасторавае мысленне.
Для дэманстрацыі аб’ектаў дапоўненай рэальнасці звяртаюся да камп’ютарных праграм, якія змяшчаюць маркеры з графічным кодам.
Подробнее..

Важная і карысная справа

20.08.2019
Сучасных падлеткаў даволі складана зацікавіць чым-небудзь, у тым ліку гісторыяй. Кожны настаўнік шукае свае прыёмы і метады, якія прыцягваюць увагу вучняў да прадмета, павышаюць цікавасць да яго. Гісторыя адкрывае шырокія магчымасці для гэтага.
Амаль 70 гадоў у сярэдняй школе №2 Ляхавіч дзейнічае музей, дзе сабрана больш за 650 экспанатаў. Гэта вынік шматгадовай мэтанакіраванай працы педагогаў і дзяцей. Пачынальнікам музейнай і пошукава-даследчай дзейнасці быў адзін з дырэктараў установы, настаўнік гісторыі Уладзімір Скалабан, дзякуючы якому ўзнік школьны атрад “Чырвоныя следапыты”. Яго справу прадоўжыла настаўніца гісторыі Вольга Альшакова.
Экспазіцыя школьнага музея працоўнай і баявой славы папаўняецца новымі матэрыяламі, пошукавы атрад “Следапыты” займаецца даследчай дзейнасцю.
Подробнее..