Педагогический опыт

Читаем по звуковому ориентиру

26.09.2018
Чтение – одно из основных средств обучения, воспитания, образования и развития личности. Даже с появлением новых средств массовой информации – радио, телевидения и Интернета – роль чтения в жизни людей по-прежнему огромна. Без высокого уровня читательских навыков невозможно качественное образование.
Одна из основных задач начальной школы – научить ребёнка читать. И здесь возникает ряд вопросов. Как облегчить процесс овладения навыком чтения? Почему дети плохо читают? Как заинтересовать ребёнка чтением книг?
Подробнее..

Інтэрнэт-рэсурсы на ўроках працоўнага навучання

26.09.2018
Сучасная інфармацыйная прастора істотна ўплывае на працэс навучання. Шмат інфармацыі (патрэбнай і не) дзеці атрымліваюць з інтэрнэту раней, чым даведваюцца ад настаўніка. Але каб правільна карыстацца ёй, педагог павінен спачатку сам навучыцца арыентавацца ў інтэрнэт-прасторы. Задача настаўніка – стварыць умовы, каб дзеці самастойна здабывалі веды і разумна прымянялі іх на практыцы. Таму сучаснаму педагогу неабходна пастаянна самаўдасканальвацца, павышаць інфармацыйную культуру, актыўна выкарыстоўваць на ўроках інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі – быць мабільным і ІКТ-кампетэнтным.
Подробнее..

Фарміруем асновы здаровага ладу жыцця ў малодшых школьнікаў на занятках групы прадоўжанага дня

26.09.2018
Здароўе – важнейшы фактар працаздольнасці і гарманічнага развіцця дзіцячага арганізма. Толькі здаровае дзіця можа паспяхова вучыцца, прадуктыўна праводзіць вольны час і ў поўнай меры быць стваральнікам уласнага лёсу. У школьны перыяд здароўе чалавека фарміруецца амаль на ўсё астатняе жыццё. Даследаванні апошніх гадоў паказваюць, што каля 30% першакласнікаў маюць розныя адхіленні ў стане здароўя, а сярод выпускнікоў школ ужо больш за 80% дзяцей нельга назваць абсалютна здаровымі. Заставацца абыякавым да гэтай праблемы немагчыма. Педагогам неабходна актыўна прапагандаваць здаровы лад жыцця сярод дзяцей і іх бацькоў.
Подробнее..

Найти дорогу к хорошей книге

26.09.2018
В культуре любого народа литература всегда занимала ведущее место. Однако современные реалии существенно изменили ситуацию. Смена нравственных ориентиров в той или иной степени сдвинула точки опоры в сознании подрастающего поколения. Вместе с тем жизнь не отменяет нравственных требований к школе. Именно гуманитарное образование в современной школе помогает растущему человеку обрести ценностные ориентации, найти гармонию в себе и в окружающем мире. В связи с этим нельзя не вспомнить слова Н.Некрасова: «Литература не должна наклоняться в уровень с обществом в его тёмных и сомнительных явлениях. Во что бы то ни стало, при каких бы обстоятельствах ни было, она не должна ни на шаг не отступать от своей цели – возвысить общество до своего идеала, идеала добра, света, истины!» Оттого сегодня, как никогда, возрастает роль такого школьного предмета, как русская литература.
Подробнее..

Зрабіць шчаслівым кожнае дзіця

26.09.2018
Шосты школьны дзень – важная частка адукацыйнага працэсу. Задача педагогаў – эфектыўна арганізаваць выхаваўчую работу ў гэты дзень. Наша ўстанова працуе па тэматычных тыднях, таму суботнія мерапрыемствы праводзяцца ў адпаведнасці з іх тэматыкай.
Важнае месца ў арганізацыі школьнай суботы займае сумесная работа з бацькамі вучняў. Не сакрэт, што некаторыя мамы і таты асноўную ўвагу ўдзяляюць павышэнню паспяховасці дзяцей, а не развіццю іх творчых здольнасцей. У класе, дзе я з’яўляюся класным кіраўніком, бацькі даволі актыўна ўдзельнічаюць у дзейнасці гімназіі і адыгрываюць важную ролю ў выхаванні вучняў.
Подробнее..

Ад інавацыі да прафарыентацыі

26.09.2018
- Дзяржаўная палітыка накіравана на дапамогу моладзі ў прафесійным самавызначэнні з улікам патрэб галін эканомікі ў кадрах, інтарэсаў, схільнасцей і магчымасцей асобы, - гаворыць намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 2 Ляхавіч Т.А.Доруш. – Але даволі часта прафесійныя зацікаўленні выпускнікоў не супадаюць з патрэбамі сучаснага рынку працы. Нягледзячы на тое, што моладзі прапаноўваюцца шырокія магчымасці прафесійнага выбару і добрыя ўмовы для яго рэалізацыі, некаторыя выбіраюць будучую прафесію выпадкова і непрадумана, у адпаведнасці з суб’ектыўнымі прафесійнымі памкненнямі. Гэта прыводзіць да лішку спецыялістаў у адных галінах і дэфіцыту ў іншых, што ўплывае на эфектыўнасць эканамічнага развіцця краіны.
Подробнее..

6 “п” праектнага метаду навучання

26.09.2018
Выкарыстанне праектнага метаду навучання дапамагае развіваць творчыя здольнасці школьнікаў. Праект – гэта вынік творчасці настаўніка і вучня. Лічу, што менавіта творчы пачатак у дзейнасці педагога і яго выхаванцаў здольны істотна павысіць якасць адукацыі.
Даволі часта ў мяне ўзнікалі пытанні: “Што неабходна змяніць ва ўроку, каб зрабіць яго сучасным?”, “Як узмацініць матывацыю да вучобы і інтарэс дзяцей да пазнання, павысіць іх адказнасць за вынікі сваёй працы?”. Для гэтага пачала выкарыстоўваць метад праектаў.
Подробнее..