Педагогический опыт

Інтэрактыўная матэматыка

17.05.2018
Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя зніжэння вучэбнай матывацыі, якая з’яўляецца адной з асноўных умоў эфектыўнага засваення матэрыялу. Прычына гэтага тоіцца ў пасіўнай рабоце навучэнцаў. Таму настаўніку даводзіцца вырашаць праблему прыцягнення ўвагі дзяцей і развіцця іх пазнавальных інтарэсаў, каб павысіць вучэбную матывацыю.
На дапамогу прыходзяць інтэрактыўныя метады навучання. Галоўная іх перавага заключаецца ў пастаянным узаемадзеянні педагога і навучэнцаў. Гэта дазваляе ўсім актыўна ўдзельнічаць у адукацыйным працэсе, свабодна выказваць уласныя меркаванні і аналізаваць свае рашэнні, атрымліваць зваротную сувязь не толькі ад выкладчыка, але і ад аднакласнікаў, аблегчыць працэс запамінання новай інфармацыі.
Подробнее..

Маленькія даследчыкі вялікага свету

17.05.2018
Самым лепшым адкрыццём з’яўляецца тое, якое дзіця зрабіла само. Задача дашкольнай установы ў гэтым выпадку заключаецца ў тым, каб знайсці найбольш эфектыўныя сродкі, што садзейнічаюць разумоваму развіццю дзяцей, улічваюць іх узроставыя і індывідуальныя асаблівасці.
Адной з крыніц творчага развіцця дашкольнікаў з’яўляецца даследчая дзейнасць. З самага нараджэння дзіця пазнае навакольны свет, вывучае ўсё як можа і чым можа – вачыма, рукамі, языком, носам. Але з часам у большасці дзяцей цікавасць да вывучэння навакольнага свету і яго даследавання знікае. Чаму так адбываецца? Можа, у гэтым вінаваты мы, дарослыя? Для таго каб дзеці не гублялі інтарэсу да навакольнага свету, педагогі нашай дашкольнай установы падтрымліваюць у выхаванцаў імкненне да розных даследаванняў.
Подробнее..

Рэалізаваць патэнцыял кожнага навучэнца

17.05.2018
Падтрымка, развіццё і сацыялізацыя адораных дзяцей – адна з прыярытэтных задач сістэмы адукацыі, паколькі ў сучасным грамадстве павялічваецца патрэба ў творчых і актыўных людзях, здольных нестандартна мысліць, крэатыўна рашаць пастаўленыя задачы і фармуляваць новыя, перспектыўныя мэты. Кожны таленавіты навучэнец павінен быць заўважаны. Таму работа з адоранымі дзецьмі з’яўляецца важным напрамкам дзейнасці любога настаўніка.
У нашай установе адораныя дзеці знаходзяць падтрымку ў навучанні, сацыялізацыі, асобасным росце. Ужо больш за 20 гадоў ліцэй з’яўляецца цэнтрам работы з высокаматываванымі навучэнцамі горада. Ліцэісты актыўна ўдзельнічаюць у прадметных алімпіядах і навукова-практычных канферэнцыях, маюць высокі бал атэстата, амаль усе паступаюць ва УВА.
Подробнее..

Зрабі жыццё ярчэйшым!

17.05.2018
Школа павінна быць не толькі месцам, дзе вучні атрымліваюць веды і развіваюць інтэлектуальныя здольнасці, але і пляцоўкай для выяўлення творчага патэнцыялу. Вельмі важна разгледзець творчыя задаткі як мага раней. У гэтым заключаецца адна з галоўных задач настаўніка.
Падчас зносін са старшакласнікамі мне заўсёды было цікава зразумець, які крэатыў закладзены ў іх прыродзе і што я, як педагог, магу развіць у вучняў, каб зрабіць іх жыццё ярчэйшым, насычаным і карысным для грамадства. На дапамогу прыходзяць пазакласныя мерапрыемствы на замежнай мове.
Подробнее..

Інтэрактыў на ўроках і ў пазакласнай рабоце

20.04.2018
Новыя адукацыйныя тэхналогіі дазваляюць настаўніку разнастаіць педагагічны вопыт, па-новаму будаваць адносіны з вучнямі, зацікавіць іх сваім прадметам. Сучасная педагагічная практыка не ўспрымае школьнікаў як гатовых прыёмшчыкаў інфармацыі, што ідзе ад настаўніка. Прыярытэтамі асобасна арыентаванага навучання з’яўляюцца палілог, дыялог, зносіны, мыслетворчасць, магчымасць самарэалізацыі. Асваенне гэтых мэтавых установак абумоўлена выкарыстаннем педагагічных тэхналогій. Адной з самых папулярных сёння з’яўляецца тэхналогія інтэрактыўнага навучання.
Подробнее..

Рэпетытара заменіць факультатыў

20.04.2018
Місія гімназіі – даць шанс кожнаму навучэнцу развіць творчы патэнцыял і інтэлект на аснове раскрыцця і рэалізацыі яго адукацыйных патрэб. Майстэрства педагога заключаецца ў тым, каб пераканаць кожнага школьніка ў тым, што ён здольны да творчасці і здольны стаць паспяховым у самастойным жыцці.
Факультатыўныя заняткі накіраваны на выяўленне пазнавальных інтарэсаў навучэнцаў, развіццё іх здольнасцей, уменняў і спосабаў дзейнасці, а таксама на задавальненне адукацыйных запытаў, звязаных з прафесійным самавызначэннем дзяцей. У сістэме работы гімназіі з адоранымі і здольнымі навучэнцамі факультатыўным заняткам адводзіцца важнае месца.
Подробнее..

Праз тэатр – да замежнай мовы

20.04.2018
Сёння вывучэнне замежнай мовы адыгрывае важную ролю ў чалавечай жыццядзейнасці. У сучасным свеце з яго бязмежнымі камунікатыўнымі магчымасцямі цяжка ўявіць свабоднага, адукаванага і паспяховага чалавека, здольнага жыць і займацца стваральнай працай ва ўмовах зменлівых абставін, без ведання замежнай мовы. Асваенне яе асноў дазваляе навучэнцам далучыцца да крыніцы інфармацыі пра сучасны свет і з’яўляецца добрым сродкам міжкультурных зносін.
Подробнее..