Педагогический опыт

Фарміруем даследчыя навыкі

26.06.2020
Адна з важных задач школы – сфарміраваць у вучняў даследчыя навыкі, дзякуючы якім яны змогуць паспяхова вырашаць пазнавальныя і эксперыментальныя задачы. На гэта, у прыватнасці, накіравана вучэбная праграма па фізіцы. Так, вучэбны фізічны эксперымент дазваляе далучыць дзяцей да навуковага пошуку, развіць лагічнае мысленне, выпрацаваць эксперыментальныя ўменні і навыкі. На жаль, даволі часта на практыцы эксперыменты носяць ілюстрацыйны/рэпрадуктыўны характар. Гэта тычыцца дэманстрацый, франтальных лабараторных работ, фізічнага практыкуму, эксперыментальных задач і дамашніх доследаў. У выніку вучні не засвойваюць важныя эксперыментальныя ўменні. Таму актыўна прымяняю элементы даследчай дзейнасці на ўроках і пазаўрочных занятках, розных конкурсах.
Подробнее..

Вучымся апрацоўваць тэкставыя дакументы

26.06.2020
Вывучэнне інфарматыкі ў школе накіравана на практычную падрыхтоўку выпускнікоў да жыцця ў інфармацыйным грамадстве.
Тэкставыя інфармацыйныя тэхналогіі найбольш часта выкарыстоўваюцца на практыцы. Больш за палову часу работы за камп’ютарам людзі трацяць на работу з тэкстам. Таму вельмі важна ўмець правільна апрацоўваць тэкставую інфармацыю і максімальна прымяняць вялікія магчымасці тэкставага рэдактара MS WORD.
Навыкі ўвядзення і рэдагавання тэксту з’яўляюцца базавымі пры рабоце з любымі відамі праграмнага забеспячэння з інтэрактыўным рэжымам. Набіраць тэксты даводзіцца пры ўвядзенні каманд аперацыйнай сістэмы, адказах на запыты ў дыялогавых вокнах сістэмных і прыкладных праграм, увядзенні інфармацыі ў базы даных і электронныя табліцы.
Подробнее..

Удасканальваем выразнасць дзіцячых малюнкаў

17.06.2020
Маляванне – адзін з любімых заняткаў дзяцей, бо яны адразу бачаць вынікі сваёй дзейнасці: след ад алоўка ці пэндзля, контур і вобраз прадмета... У малюнках дзеці адлюстроўваюць душэўны стан, адносіны да розных аб’ектаў, перажываюць прыемныя падзеі ці пазбаўляюцца ад негатыўных эмоцый. Дзіцячыя малюнкі прыцягваюць яркасцю, непасрэднасцю, нечаканасцю вобразаў, эмацыянальнай выразнасцю.
Подробнее..

З любоўю да роднага слова
(Метадычная распрацоўка гульні-віктарыны для выхавальнікаў)

16.06.2020
Адна з асноўных задач выхавання дашкольнікаў – іх шырокае далучэнне да агульначалавечых і нацыянальных культурных каштоўнасцей. З мэтай папулярызацыі і пашырэння сферы выкарыстання беларускай мовы педагогі змалку выхоўваюць у дзяцей цікавасць і любоў да роднага слова. Мова – незаменны сродак патрыятычнага выхавання, які далучае да духоўных скарбаў народа.
Важную ролю ў стварэнні беларускамоўнага асяроддзя адыгрывае прафесійная кампетэнтнасць педагогаў, якая патрабуе пастаяннага ўдасканалення праз метадычныя мерапрыемствы, выступленні, адкрытыя прагляды і кансультацыі, моўныя трэнінгі і віктарыны. Прапаную ўвазе чытачоў адно з тэматычных мерапрыемстваў.  
Подробнее..

Школьны летапіс

10.06.2020
У сучасным інфармацыйным грамадстве роля СМІ надзвычай высокая. Гэта ўлічваюць у сваёй рабоце і ўстановы адукацыі, якія арганізоўваюць выпуск школьных газет і тэлепрадукцыі. Многім вучням падабаецца займацца журналісцкай дзейнасцю.
Подробнее..

Выхаваўчы патэнцыял матэматыкі

10.06.2020
Не ўсе любяць матэматыку. Але цікавасць да яе можна сфарміраваць. Важную ролю ў павышэнні матывацыі да прадмета, акрамя вучэбных і факультатыўных заняткаў, адыгрывае пазакласная дзейнасць, рэалізаваная праз гадзіны арганізацыйна-выхаваўчай работы. Яе формы могуць быць розныя: гульні, спаборніцтвы, квесты, турніры, конкурсы, брэйн-рынгі, віктарыны, канферэнцыі, вусныя часопісы і інш.
Подробнее..

Для развіцця творчых здольнасцей

05.06.2020
На працягу многіх гадоў работы ў пачатковых класах назіраю, што ўрокі літаратурнага чытання не выклікаюць у дзяцей вялікай цікавасці. Гэта звязана з іх захапленнем камп’ютарамі і гаджэтамі, праглядам нізкаякасных мультфільмаў. Як правіла, дзеці, чые бацькі захапляюцца чытаннем кніг, самі становяцца актыўнымі чытальнікамі. Але такіх сем’яў усё менш і менш. Таму я вырашыла разнастаіць урокі чытання, зрабіць іх максімальна цікавымі і карыснымі.
Подробнее..