Педагогический опыт

Сацыялізуем асаблівых дашкольнікаў

21.01.2020
З 2011 года ў дзіцячым яслях-садзе № 3 Драгічына паспяхова дзейнічае група інтэграванага навучання і выхавання.
Як вядома, дзецям з АПФР неабходны спецыяльныя ўмовы, метады і сродкі навучання, абумоўленыя іх фізічнымі, псіхічнымі, сацыяльнымі, маўленчымі і іншымі здольнасцямі. Шматгадовы вопыт паказвае, што, гуляючы са здаровымі равеснікамі, асаблівыя малышы хутчэй сацыялізуюцца і развіваюцца ў адпаведнасці з індывідуальнымі магчымасцямі. Сумесная дзейнасць выхоўвае ў дзяцей узаемную павагу, талерантнасць і іншыя важныя маральныя якасці.
Подробнее..

Развіваем лагічнае мысленне з дапамогай разліковых задач

21.01.2020
Рашэнне разліковых задач – адна з актуальных праблем пры вывучэнні хіміі. Рашаючы такія задачы, школьнікі аднаўляюць звыклыя, стэрэатыпныя дзеянні, не аналізуючы апісаныя ў іх сітуацыі. Асаблівыя цяжкасці выклікаюць задачы, пры рашэнні якіх трэба дадумаць ці прадугледзець частку інфармацыю, а таксама задачы, дзе неабходная дадатковая інфармацыя ўтрымліваецца ў пытанні. Сутыкаючыся з праблемамі, у дзяцей зніжаецца цікавасць да прадмета.
Подробнее..

Вывучаем літаратуру з дапамогай тэатралізацыі

21.01.2020
Мастацкая літаратура валодае вялікім выхаваўчым патэнцыялам. Яна ўтрымлівае розныя веды і ўяўленні пра прыроду і месца чалавека ў ёй, жыццё грамадства, гістарычныя падзеі, выдатных асоб і інш. На жаль, многія сучасныя дзеці неахвотна чытаюць мастацкія творы, не валодаюць навыкамі выразнага чытання… Выправіць сітуацыю дапамагае тэатралізацыя, якая развівае пазнавальную актыўнасць вучняў, дазваляе ім самарэалізавацца, раскрыць творчы патэнцыял.
Подробнее..

Каштоўнасць хімічнага эксперымента

21.01.2020
Адна з актуальных праблем педагогікі – фарміраванне пазнавальнага інтарэсу ў вучняў. Важную ролю ў гэтым займае хімія, вядомая шматлікімі дасягненнямі, у тым ліку ў развіцці іншых навук аб прыродзе. Акрамя таго, хімія цесна звязана з філасофіяй, з’яўляючыся яе прыродазнаўчанавуковай асновай. Усё гэта вызначае ролю хіміі ў сістэме агульнаадукацыйнай падрыхтоўкі вучняў.
Подробнее..

Развиваем речь с помощью фразеологизмов

17.01.2020
Речь младших школьников характеризуется малой выразительностью, неуместным и неточным употреблением языковых средств. Поэтому на уроках русского языка необходимо развивать у учащихся языковую интуицию, помогать им накапливать положительный речевой опыт. Этому хорошо способствует работа с фразеологическими оборотами, активное введение их в словарный запас детей. Усвоение фразеологизмов наиболее результативно, если их изучение проходит поэтапно и по определённой системе, учитывающей программу, возрастные особенности и уровень подготовки учащихся, преемственность и последовательность в изучении фразеологических единиц.
Подробнее..

З сістэмным падыходам да метадычнага суправаджэння педагогаў-псіхолагаў

17.01.2020
Паспяховае развіццё адукацыйнай галіны немагчыма без цэласнай сістэмы метадычнага забеспячэння і бесперапыннай прафесійнай самаадукацыі педагогаў. Імклівае развіццё грамадства патрабуе ад іх пастаяннага абнаўлення ведаў, набыцця новых уменняў і навыкаў, павышэння прафмайстэрства. На Ляхавіччыне ўдзяляецца вялікая ўвага метадычнай рабоце, накіраванай на ўдасканаленне прафесійных і асобасных кампетэнцый педагогаў, асваенне новых метадаў, тэхналогій і элементаў прафесійнай дзейнасці і інш.
Метадычная работа з педагогамі-псіхолагамі ўключае аналітычную, інфармацыйна-, арганізацыйна-, вучэбна-метадычную і кансультацыйную дзейнасць.
Подробнее..

Павышаем эфектыўнасць урокаў гісторыі

17.01.2020
Праблема павышэння эфектыўнасці ўрокаў хвалюе многіх настаўнікаў-прадметнікаў, паколькі менавіта ўрок адыгрывае важную ролю ў засваенні ведаў, развіцці вучэбных уменняў і навыкаў, фарміраванні навуковага светапогляду і выхаванні школьнікаў. Гісторыя валодае вялікім адукацыйна-выхаваўчым патэнцыялам. Задача педагогаў – выкарыстаць яго з максімальнай карысцю.
Подробнее..