Педагогический опыт

В гостях у лесовичка

15.10.2019
Занятие-путешествие с подкормкой птиц.
Подробнее..

Вучым бяспецы гуляючы

07.10.2019
Даволі часта прычынай пажараў з’яўляюцца дзіцячыя свавольствы. Многія бацькі даволі несур’ёзна адносяцца да гэтай праблемы: пакідаюць дзяцей без нагляду, дазваляюць ім гуляць з вогненебяспечнымі прадметамі. Для некаторых дзяцей запальнічка – звыклая цацка. Такое становішча недапушчальнае.
- Выхоўваць навыкі і культуру пажарабяспечных паводзін неабходна з дашкольнага ўзросту сумеснымі намаганнямі бацькоў і педагогаў, - лічыць выхавальніца Т.С.Астапук з Радастаўскага дзіцячага ясляў-сада Драгічынскага раёна.
Подробнее..

Актыўна і інтэрактыўна

07.10.2019
- Навуковыя даследаванні паказваюць, што нізкая вучэбная паспяховасць школьнікаў тлумачыцца не прыроджанай адсутнасцю здольнасцей, а выкарыстаннем непрадуктыўных спосабаў вучэбнай работы, няўменнем вучыцца, - гаворыць настаўніца геаграфіі Тамара Сямёнаўна Цюкіна з гімназіі Ганцавіч. – Задача педагога – навучыць кожнае дзіця вучыцца. Актывізаваць пазнавальную дзейнасць школьнікаў дапамагаюць актыўныя і інтэрактыўныя метады навучання, якія робяць яго цікавым і эфектыўным, павышаюць матывацыю да атрымання новых ведаў.
Пры першым знаёмстве з класам Т.С.Цюкіна звяртаецца да метаду “Алітэрацыя імя”, які дазваляе не толькі пазнаёміцца адно з адным, але і коратка расказаць пра сябе. Настаўніца прапаноўвае вучням за хвіліну прыдумаць алітэрацыю сваіх імёнаў, каб яна адлюстроўвала індывідуальныя асаблівасці асобы. Пачынае з сябе: “Хачу прадставіцца. Я – Тамара. Творчая”. Затым перадае эстафету дзецям: “Сяргей – сур’ёзны, Раман – рашучы, Дар’я – добрая” і г.д.
Подробнее..

Развиваем креативность с помощью творческих заданий

03.10.2019
Современный мир – это результат творчества человека, научных открытий, новых изобретений, произведений искусства, информационных технологий... Понятия креативность, креативное мышление и творчество являются сегодня синонимами профессионализма и высокой квалификации, а создание нового интеллектуального продукта считается атрибутом таланта и гениальности. В современном обществе очень ценится человек-творец, исследователь, а не исполнитель. Задача педагогов – вырастить инициативных, думающих людей, способных к творчеству в любом деле.
Дети любят фантазировать, воображать, выдумывать и сочинять. Однако педагогическая деятельность показывает, что многие младшие школьники испытывают затруднения при написании сочинения. Некоторые дети порой даже не могут составить новое предложение, боятся творчески мыслить.
Подробнее..

Фарміруем біялагічнае мысленне праз развіццё эвалюцыйных паняццяў

25.09.2019
Змест школьнага курса біялогіі характарызуецца вялікім аб’ёмам інфармацыі, напоўненым тэрмінамі, паняццямі, вядучымі ідэямі, заканамернасцямі. Як зрабіць, каб вучні паспяхова засвоілі вялікі аб’ём матэрыялу, а іх веды былі трывалымі і ўсвядомленымі? Спосаб зубрэння неэфектыўны, бо прыводзіць да бессістэмнага запамінання неістотных прымет асобных аб’ектаў і з’яў, з-за чаго веды не затрымліваюцца ў памяці. Важна, каб дзеці бачылі агульнае, фундаментальнае, асноўнае ў вялікім аб’ёме матэрыялу. Сфарміраванае біялагічнае мысленне дазваляе пазбегнуць завучвання вялікай колькасці дэталей. Вопыт паказвае, што біялагічнае мысленне эфектыўна развіваецца падчас паэтпанага асваення біялагічных паняццяў, у тым ліку эвалюцыйных.
Подробнее..

Развіваем беглае чытанне ў малодшых школьнікаў

18.09.2019
Чытанне – адно з галоўных чалавечых уменняў, без якіх немагчыма спасцігнуць навакольны свет. Менавіта чытанне фарміруе ў дзяцей веды пра грамадства і прыроду, адыгрывае важную ролю ў ідэйна-маральным выхаванні. Задача педагога – стварыць максімальна спрыяльныя ўмовы для таго, каб малодшыя школьнікі паспяхова авалодалі навыкамі паўнацэннага чытання, асабліва сёння, калі яны не вельмі цікавяцца кнігамі, лічаць іх чытанне сумным заняткам і імкнуцца ўсяляк яго пазбегнуць. Тэлебачанне, камп’ютары, інтэрнэт, гаджэты істотна зніжаюць матывацыю да чытання мастацкай літаратуры.
Подробнее..

Павышаем вучэбную матывацыю на ўроках англійскай мовы

18.09.2019
Фарміраванне вучэбнай матывацыі – адна з галоўных задач настаўніка, вырашыць якую дапамагаюць інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі і тэхналогія развіцця крытычнага мыслення.
Подробнее..