Страница 2

Перейти на страницу

 


Тэатральныя цуды па-англійску
Пазакласная работа па замежнай мове арганічна ўваходзіць у вучэбна-выхаваўчы працэс і ў адзінстве з абавязковым курсам стварае ўмовы для больш поўнага ажыццяўлення практычных, выхаваўчых і развіццёвых мэт навучання. Пазакласныя заняткі па прадмеце не толькі абагульняюць і дапаўняюць вывучаны матэрыял, але і спрыяюць яго трываламу засваенню. Акрамя таго, удзел дзяцей у дзейнасці гуртка павялічвае іх матывацыю да далейшага вывучэння прадмета, садзейнічае самапазнанню вучняў, іх самасцвярджэнню і самавыяўленню.
Мая работа па навучанні дзяцей замежнай мове цесна звязана з дзейнасцю драматычнага гуртка. І гэта невыпадкова, бо ў выніку вывучэння педагагічнага вопыту калег я прыйшла да высновы, што навучанне дзяцей замежнай мове праз тэатральную гульню вельмі эфектыўнае.
Тэатральны гурток “Звычайны цуд” быў арганізаваны ў нашай школе ў 2004 годзе. “Папялушка” стала першай казкай, якую ўбачылі гледачы. Мне было прыемна, што п’есу на англійскай мове дзеці рыхтавалі з вялікім інтарэсам: пісалі сцэнарый, працавалі над тэкстам і выразным маўленнем. Акрамя таго, у спектакль былі ўключаны элементы харэаграфіі, што вельмі ажывіла і ўпрыгожыла пастаноўку. З самага пачатку ў кожным спектаклі прысутнічаюць танцы.
 
 


Фарміраваць даследчую культуру вучняў з пачатковай школы
Пачатковая школа з’яўляецца адным з першасных этапаў фарміравання даследчай культуры школьнікаў. Падрыхтоўка дзяцей да даследчай дзейнасці, навучанне іх уменням і навыкам даследчага пошуку сталі для мяне адной з вядучых задач у рабоце. Гэта вельмі важна, бо самыя каштоўныя і трывалыя веды здабываюцца самастойна, падчас уласных творчых пошукаў. Сёння разам з традыцыйнымі метадамі навучання вялікая ўвага ўдзяляецца актыўным метадам пазнання, калі настаўнік не проста дае гатовыя веды, а дапамагае дзіцяці вучыцца і развівацца, стварае ўмовы, пры якіх школьнік сам даследуе вучэбны матэрыял, фарміруе паняцце пра прадмет і авалодвае спосабамі пошукавай творчай дзейнасці.
Да даследчай дзейнасці далучаю вучняў паступова, пачынаючы з 1 класа. Спачатку праз даступныя творчыя заданні, якія выконваюцца на ўроках “Чалавек і свет”, рускай мовы і літаратурнага чытання, працоўнага навучання і ў форме калектыўных творчых спраў, што праводзяцца ў пазаўрочны час.
У 1 класе арганізую трэніровачныя заняткі, якія дазваляюць пазнаёміць кожнага вучня з тэхналогіяй правядзення даследавання. З першых вучэбных дзён школьнікі разглядаюць метады атрымання інфармацыі: пытанне даросламу, прагляд кніг, назіранне, пошук у інтэрнэце і інш.
 
 


Школа ранняга развіцця для дзяцей і іх бацькоў
Праблема адаптацыі дзіцяці ў дашкольнай установе з’яўляецца надзвычай актуальнай. Многія маладыя сем’і не ўмеюць ці не могуць правільна падрыхтаваць малышоў да паступлення ў дзіцячы садок. Адсюль высокі працэнт цяжкай адаптацыі дашкольнікаў, іх захваральнасць, недавер з боку бацькоў. Неабходны плаўны пераход ад выхавання дзяцей у сям’і да іх выхавання ў дашкольнай установе.
Каб вырашыць праблему адаптацыі дашкольнікаў, наш педагагічны калектыў звярнуў увагу на такую форму работы, як школа ранняга развіцця для дзяцей ад аднаго да трох гадоў, што не наведваюць садок. Вызначылі задачы: шляхам супрацоўніцтва садзейнічаць паўнавартаснаму псіхафізічнаму, асобаснаму і інтэлектуальнаму развіццю дзяцей, іх сацыялізацыі ў калектыве равеснікаў і дарослых, а таксама самастойнасці падчас сумеснай гульнявой дзейнасці. Акцэнтуем увагу на павышэнні педагагічнай культуры бацькоў, фарміраванні давяральных адносін і стварэнні станоўчага эмацыянальнага фону, што садзейнічае спакойнай і дружалюбнай абстаноўцы, накіраванай на развіццё і станаўленне асобы.
Для інфармавання грамадскасці аб адкрыцці школы ранняга развіцця на сайце раённага аддзела адукацыі, спорту і турызму быў размешчаны рэкламны ролік адпаведнага зместу, сярод жыхароў мікрараёна распаўсюджваліся спецыяльныя буклеты, неабходная інфармацыя вывешвалася на стэндах аб’яў у грамадскіх месцах і дамах, а таксама даводзілася да ведама на бацькоўскіх сходах.
 
 


Да матывацыі праз творчую самарэалізацыю
Апошнім часам у школьнікаў зніжаецца матывацыя да вывучэння англійскай мовы, што не можа не ўплываць на станоўчую дынаміку якасці ведаў. Кожнаму настаўніку вядомая сітуацыя, калі дзіця можа вучыцца, але з-за гультаяватасці і безыніцыятыўнасці ставіцца да ўсяго абыякава. Пра такого вучня кажуць, што ён нематываваны.
Як вырашыць гэтую праблему? Як абудзіць у дзіцяці жаданне вучыцца? За апошнія гады настаўнікі замежнай мовы атрымалі значную самастойнасць у выбары форм, метадаў і сродкаў навучання. Лідзіруючыя пазіцыі сярод іх займаюць метады і тэхналогіі навучання, якія садзейнічаюць творчай самарэалізацыі школьнікаў і з’яўляюцца добрым сродкам павышэння вучэбнай матывацыі. Гэта мэта маёй педагагічнай дзейнасці.
Стварэнне атмасферы, у якой вучань адчувае сябе камфортна і свабодна, стымуляванне маўленчых, кагнітыўных і творчых здольнасцей школьнікаў, самастойная работа над мовай на ўзроўні фізічных, інтэлектуальных і эмацыянальных магчымасцей дзіцяці, выкарыстанне розных форм работы ў класе, якія добра стымулююць актыўнасць вучняў, іх самастойнасць і творчасць – гэта паказчыкі павышэння матывацыі да вывучэння англійскай мовы.
 
 


Наши учёные на Международном форуме по педагогическому образованию в Казани
Казанский Федеральный Университет – одно из старейших учебных заведений России, основанное в 1804 году. В состав университета входят 27 основных структурных подразделений (институтов, факультетов, высших школ, филиалов), где обучаются более 45 тыс. студентов. Казанский Федеральный Университет – один из российских лидеров в научных исследованиях, которые реализуются более чем на 200 кафедрах, центрах и лабораториях в тесной корпорации с ведущими мировыми университетами и компаниями. В 2013 году по итогам открытого конкурса КФУ вошёл в число 15 ведущих вузов России – участников программы «5-100», которая призвана претворить в жизнь поставленную в Указе В.В. Путина от 7 мая 2012 года задачу обеспечить вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов. По результатам аудита научной и образовательной деятельности в 2014 году КФУ в рейтинге QS было присвоено три звезды. В 2015 году КФУ впервые вошёл в рейтинг лучших университетов мира по версии влиятельного британского издания Times Higher Education. КФУ занял позицию в диапазоне 301-350 и четвёртое место среди 18 российских вузов, оцененных в рейтинге. Сегодня КФУ является одним из ведущих образовательных учреждений России и одним из передовых по состоянию инфраструктуры и наличию сервисов, необходимых для обучения и жизнедеятельности студентов.
Сотрудничество наших преподавателей с Казанским (Приволжским) федеральным университетом началось ещё в 2012 году с приглашения действительного члена Академии педагогических и социальных наук РФ, тогда профессора кафедры методики преподавания школьных дисциплин М.П.Жигаловой для чтения видеолекций и проведения мастер-классов совместно с ведущими учёными из США, Польши, Литвы, Англии по Грантовой научной Программе «Дорожная карта», а позже для участия в форумах, совместных исследованиях, публикации статей в ВАКовском журнале «Образование и саморазвитие», членом редакционного Совета которого М.П.Жигалова является с 2012 года.
 
 


Ён ліру прысвяціў…
Ёсць людзі, якія пакідаюць добры след на зямлі і назаўсёды застаюцца жыць у нашых успамінах. Сярод іх – любімы настаўнік, самаадданы і высокапрафесійны педагог, таленавіты паэт і бард Леанід Канстанцінавіч Азарчук. На жаль, яго ўжо няма сярод нас. Але ў г.п.Антопаль Драгічынскага раёна жыве маці педагога Любоў Васільеўна, якая ахвотна расказвае пра сына, які адкрываў і развіваў літаратурныя здольнасці дзяцей, вучыў іх працаваць са словам.
Нарадзіўся будучы паэт і педагог у 1952 годзе ў весцы Дубіны Кобрынскага раёна. Праз некаторы час яго сям’я пераехала ў Казахстан. У 1965 годзе Азарчукі зноў вярнуліся на малую радзіму.
Леанід рос вясёлым і разумным хлопцам. З 4 гадоў чытаў. Каб заняць малога, яго запісалі ў вясковую бібліятэку. Кнігі, якія дашкольнік там браў, не затрымліваліся ў яго больш, як на 2 дні. Аднойчы бібліятэкар, не паверыўшы, што ён так хутка ўсё прачытаў, спытаў у хлопчыка пра змест адной з кніжак. І той з лёгкасцю расказаў.
 
 


Павышаць эмацыянальны патэнцыял урока гісторыі.
Настаўнік здольны дабіцца дысцыпліны на ўроку, але без абуджэння інтарэсу да прадмета ў вучняў і іх унутранай матывацыі паспяховага засваення ведаў не адбудзецца. Што неабходна для таго, каб вучэбная дзейнасць была эфектыўнай і выніковай?
Важнае значэнне ў вучэбна-выхаваўчым працэсе адыгрывае сіла станоўчага ўплыву на дзяцей асабістага прыкладу настаўніка. Калі ён будзе сачыць за сваімі паводзінамі, з’яўляцца на заняткі заўсёды падрыхтаваным і суадносіць уласныя словы з канкрэтнымі справамі, тады заваюе аўтарытэт і павагу сярод вучняў. Калі ж дзеці заўважаць, што педагог не выконвае сам ці выконвае недакладна тыя правілы і патрабаванні, якія дае дзецям, то яны паставяць пад сумненне справядлівасць яго ўказанняў.
Сутнасць прафесіі настаўніка не ў тым, што ён ужо зрабіў, а ў тым, што яму давядзецца яшчэ зрабіць. Акрамя добрага валодання методыкай, не менш важнымі з’яўляюцца асобасныя якасці педагога: маўленне, фізічныя даныя, тэмперамент, эмацыянальнасць, уменне правільна паводзіць сябе ў любой сітуацыі на ўроку.
 
 


Сістэмна і бесперапынна. Выяўленне і падрыхтоўка вучняў да алімпіяды па геаграфіі.
У жыцці вельмі важна адчуваць сябе паспяховым і займацца творчай дзейнасцю. Але для гэтага неабходна стварыць камфортныя і бяспечныя ўмовы, каб вучні не баяліся няўдач і памылак.
Адной з задач метадычнай работы педагогаў з’яўляецца развіццё творчага патэнцыялу асобы вучняў, іх індывідуальных асаблівасцей і навыкаў навукова-даследчай дзейнасці. Гэта складаны і шматгадовы працэс, які спалучае ў сабе выкарыстанне розных тэхналогій, прыёмаў і метадаў работы па развіцці адоранасці дзяцей на ўроках і ў пазаўрочнай дзейнасці. Сярод дзясяткаў вучняў трэба разгледзець тых, хто мае схільнасці да вывучэння прадмета, зацікавіць і прыкласці шмат намаганняў для развіцця іх творчых здольнасцей.
Агульнавядома, што далёка не кожны вучань, які мае выдатныя веды па прадмеце, можа паспяхова выступіць на алімпіядзе. Таму трэба выяўляць тых, хто, магчыма, сёння не мае выніковую “дзясятку” па прадмеце, але валодае здольнасцямі, развіваючы якія можна дасягнуць высокіх вынікаў. Педагог павінен пабудаваць уласную сістэму суправаджэння такіх дзяцей, якая будзе непадзельнай часткай усёй сістэмы работы педкалектыву.
 
 

 

Перейти на страницу