Педагогический опыт

Зрабіць шчаслівым кожнае дзіця

26.09.2018
Шосты школьны дзень – важная частка адукацыйнага працэсу. Задача педагогаў – эфектыўна арганізаваць выхаваўчую работу ў гэты дзень. Наша ўстанова працуе па тэматычных тыднях, таму суботнія мерапрыемствы праводзяцца ў адпаведнасці з іх тэматыкай.
Важнае месца ў арганізацыі школьнай суботы займае сумесная работа з бацькамі вучняў. Не сакрэт, што некаторыя мамы і таты асноўную ўвагу ўдзяляюць павышэнню паспяховасці дзяцей, а не развіццю іх творчых здольнасцей. У класе, дзе я з’яўляюся класным кіраўніком, бацькі даволі актыўна ўдзельнічаюць у дзейнасці гімназіі і адыгрываюць важную ролю ў выхаванні вучняў.
Подробнее..

Ад інавацыі да прафарыентацыі

26.09.2018
- Дзяржаўная палітыка накіравана на дапамогу моладзі ў прафесійным самавызначэнні з улікам патрэб галін эканомікі ў кадрах, інтарэсаў, схільнасцей і магчымасцей асобы, - гаворыць намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 2 Ляхавіч Т.А.Доруш. – Але даволі часта прафесійныя зацікаўленні выпускнікоў не супадаюць з патрэбамі сучаснага рынку працы. Нягледзячы на тое, што моладзі прапаноўваюцца шырокія магчымасці прафесійнага выбару і добрыя ўмовы для яго рэалізацыі, некаторыя выбіраюць будучую прафесію выпадкова і непрадумана, у адпаведнасці з суб’ектыўнымі прафесійнымі памкненнямі. Гэта прыводзіць да лішку спецыялістаў у адных галінах і дэфіцыту ў іншых, што ўплывае на эфектыўнасць эканамічнага развіцця краіны.
Подробнее..

6 “п” праектнага метаду навучання

26.09.2018
Выкарыстанне праектнага метаду навучання дапамагае развіваць творчыя здольнасці школьнікаў. Праект – гэта вынік творчасці настаўніка і вучня. Лічу, што менавіта творчы пачатак у дзейнасці педагога і яго выхаванцаў здольны істотна павысіць якасць адукацыі.
Даволі часта ў мяне ўзнікалі пытанні: “Што неабходна змяніць ва ўроку, каб зрабіць яго сучасным?”, “Як узмацініць матывацыю да вучобы і інтарэс дзяцей да пазнання, павысіць іх адказнасць за вынікі сваёй працы?”. Для гэтага пачала выкарыстоўваць метад праектаў.
Подробнее..

К эффективной подготовке к экзамену

22.08.2018
Во время подготовки к экзамену у девятиклассников возникают трудности при решении планиметрических задач. В школе каждый из них решает одни и те же задачи. В итоге одни овладевают общим умением решения задач, а другие, встретившись с задачей незнакомого или малознакомого вида, не знают, как к ней подступиться. Это связано с особенностями планиметрических задач. Их решение связано со знанием множества определений, теорем и формул, которые нужно уметь применять в конкретных ситуациях. Кроме того, большинство задач по планиметрии не решается с помощью жёстких алгоритмов, почти каждая геометрическая задача требует своего подхода. Не следует забывать, что различные методы решения демонстрируются на различных задачах, которые подбираются специально как имеющие наиболее эффективные решения данным методом. В таком случае метод связывается с задачей, а его самостоятельная значимость несколько приглушается. Когда же разные методы испробованы на одной задаче, то их отличительные черты, сильные и слабые стороны выступают наиболее выражено. Поэтому при подготовке учащихся к экзамену на уроках повторения и обобщения применяю такой эффективный педагогический приём, как решение задач разными способами. Уже в 7-х классах стараюсь показать учащимся, что та или иная задача может быть решена несколькими способами.
Подробнее..

Интерактивные методы обучения на уроках русского языка

22.08.2018
Современная система образования определяет качество знаний по предмету основным критерием выявления результативности обучения. В свою очередь качество знаний обеспечивает результат обучения: высокий балл успеваемости, победы в олимпиадах и конкурсах, поступление в высшие учебные заведения. Чтобы достичь высоких результатов, педагог должен наблюдать за успеваемостью учащихся, анализировать её и своевременно корректировать учебные достижения детей. Как активизировать учащихся, формировать в них чувство ответственности за уровень собственных знаний? Поиск рациональной формы проведения урока русского языка привёл к использованию интегральной технологии. Активизируют мышление и интерактивные методы обучения.
Подробнее..

К нравственности – через художественную литературу

22.08.2018
Наше тревожное, насыщенное проблемами время ослабляет нравственную основу личности. Идёт развенчание жизненных идеалов, перестройка мышления. Нередко детям с раннего возраста прививается мысль об умении любой ценой достичь своей цели. Часто этикет носит чисто внешний характер. Иногда за галантностью скрывается готовность пойти на что угодно во имя личного благополучия. Идёт негатив из Интернета и с экрана телевизора.
Подробнее..

На карабліку да мары

22.08.2018
Аўтызм з’яўляецца сёння даволі распаўсюджанай і значнай сацыяльнай праблемай, якая тычыцца дзяцей з аднатыповымі цяжкасцямі і рознымі магчымасцямі іх пераадолення. Таму сучасная спецыяльная адукацыя немагчыма без выкарыстання новых тэхналогій. Аптымальнае спалучэнне нетрадыцыйных форм і нестандартных метадаў з традыцыйнымі вызначае эфектыўнасць карэкцыйнай работы. З дзіцем з аўтыстычнымі парушэннямі працую 4 гады. Першы год навучання быў самым цяжкім. Давялося азнаёміцца з вялікай колькасцю спецыяльнай літаратуры і паўтарыць курс лекцый па карэкцыйнай псіхалогіі, праслуханы ў свой час у БДПУ імя Максіма Танка.  
Подробнее..