Педагогический опыт

Мультыплікацыйная педагогіка

24.01.2018
Паспяховасць навучання, як вядома, залежыць ад таго, як школьнік адносіцца да вучэбнай дзейнасці: чым больш ён цікавіцца прадметам, тым лягчэй яго вучыць. Чым глыбей зацікаўленасць, тым прасцей пераадольваць магчымыя праблемы, звязаныя з засваеннем прадмета. Гэта асабліва тычыцца малодшых школьнікаў, якія з двух варыянтаў “раблю, бо трэба” і “раблю, бо цікава” заўсёды аддадуць перавагу апошняму.
Утрымаць узніклую зацікаўленасць надзвычай цяжка, а сучасных дзяцей увогуле складана чымсьці здзівіць і зацікавіць на доўгі час. Адзінае, што іх захапляе па-сапраўднаму, гэта камп’ютарная тэхніка. Акрамя таго, няма ніводнага дзіцяці, якое не любіла б мультфільмы. Якім чынам вырашыць праблему матывацыі, як “атамную энергію” камп’ютарных тэхналогій выкарыстаць у мірных мэтах (ці накіраваць яе ў мірнае рэчышча) і захаваць пры гэтым дзіцячую любоў да мультфільмаў – гэтыя пытанні прывялі мяне да жадання распрацаваць курс інтэграваных факультатыўных заняткаў “Мультфільм рукамі дзяцей”.
Подробнее..

Дашкольная прафарыентацыя

24.01.2018
Дашкольнае дзяцінства – кароткі, але важны перыяд станаўлення асобы. У гэты час дзеці набываюць першапачатковыя веды пра навакольны свет, у іх пачынае фарміравацца стаўленне да людзей і іх працы, складваюцца характар, навыкі і звычкі правільных паводзін. Важнае месца ў жыцці дашкольнікаў займае гульня, якая з’яўляецца для іх вядучай дзейнасцю. У ёй фарміруюцца ўсе бакі асобы дзіцяці, адбываюцца значныя змены ў яго псіхіцы, ідзе падрыхтоўка да пераходу на новы, больш высокі ўзровень развіцця. Гэтым і тлумачацца вялікія выхаваўчыя магчымасці гульні.
У выніку назіранняў за гульнямі дзяцей і анкетавання бацькоў мы высветлілі, што ўсё большае месца ў жыцці дашкольнікаў займаюць камп’ютарныя гульні. На жаль, многія бацькі не разумеюць ролі гульні ў развіцці дзіцяці і маюць цяжкасці ў арганізацыі гульнявых зносін. Увага да гульні, асабліва да сюжэтна-ролевай, слабее і знікае. Ролю гульні часта недаацэньваюць не толькі бацькі, але і педагогі, аддаючы перавагу арганізаваным відам дзейнасці.
Подробнее..

ІКТ на ўроках матэматыкі: цікава, наглядна, эфектыўна

24.01.2018
Матэматыка – адзін з самых складаных прадметаў, якія вывучаюцца ў школе. Многія дзеці адчуваюць пэўныя цяжкасці пры засваенні вучэбнага матэрыялу па гэтай дысцыпліне, таму інтарэс да яе паступова знікае. Як падтрымаць цікавасць да прадмета ў вучняў і іх актыўнасць на працягу ўрока? Гэтае пытанне хвалюе любога настаўніка, у тым ліку і мяне, педагога з 30-гадовым стажам.
Настаўніку неабходна паклапаціцца пра тое, каб зацікавіць дзіця, захапіць яго і развіць у ім цікаўнасць, глыбокі пазнавальны інтарэс. Трэба выкарыстоўваць такія метады навучання, якія павышалі б імкненне да вучобы. Важная роля ў гэтым адводзіцца інфармацыйна-камунікацыйным тэхналогіям, якія сталі сёння неад’емнай часткай сучаснай адукацыі. Сённяшні настаўнік любога школьнага прадмета павінен умець падрыхтаваць і правесці ўрок з выкарыстаннем ІКТ.
Подробнее..

Кніга гісторыі жыцця прыёмнага дзіцяці

24.01.2018
Стварэнне і суправаджэнне прыёмнай сям’і – шматбаковы працэс, які патрабуе міжведамаснага ўзаемадзеяння, накіраванага на фарміраванне сацыяльна адаптаванага асяроддзя для дзяцей, што з-за розных прычын і абставін засталіся без бацькоўскай апекі. У выніку прыёмныя бацькі могуць цалкам рэалізаваць свой бацькоўскі патэнцыял, а прыёмныя дзеці – атрымаць станоўчы сямейны вопыт.
Знаходжанне дзіцяці ў прыёмнай сям’і ўплывае на яго эмацыянальнае і інтэлектуальнае развіццё, сацыяльную адаптацыю. Стабілізуецца карціна свету дзіцяці, якое ўспрымае прыёмную сям’ю як уласную, знаходзіць сваё месца ў ёй, паступова далучаецца да сямейных каштоўнасцей, традыцый і правіл, дзякуючы чаму зніжаецца асобасная дэзарганізацыя. Акрамя таго, у прыёмных дзяцей змяншаецца напружанасць у адносінах з равеснікамі і дарослымі. Дзеці становяцца больш адкрытымі і даверлівымі ў стасунках.
Подробнее..

Спадарыня Кліа – сяброўка яе

24.01.2018
Шматгранны і разнастайны чалавечы талент. Але сустрэць у наш час людзей таленавітых, душой адданых сваёй справе, сумленных і шчырых становіцца ўсё цяжэй. Мабыць, умовы і час прымушаюць хаваць гэтыя якасці, прыстасоўвацца да прагматычнага жыцця. Таму ўдвая прыемней расказаць пра настаўніцу гісторыі сярэдняй школы № 23 Брэста Рамуальду Казіміраўну Кацэвіч.
У сістэму адукацыі педагог прыйшла адразу пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У.І.Леніна. Лесвіца прафесійнага росту пачыналася са старшай піянерважатай у Камянецкім раёне. Затым педагог працавала метадыстам па краязнаўчай рабоце і кіраўніком гуртка “Пошук” у Брэсцкім абласным палацы піянераў. У творчай душы заўсёды была неспатольная прага да новага. З 1986 года Рамуальда Казіміраўна працуе ў сярэдняй школе № 23 Брэста.
Подробнее..

Узаемадзеянне настаўніка-дэфектолага і настаўніка-прадметніка ва ўмовах інтэграванага навучання

23.01.2018
У 2007 годзе ў нашай школе адкрыўся першы клас інтэграванага навучання і выхавання (няпоўнай напаўняльнасці). Сёння ва ўстанове дзейнічаюць 4 класы поўнай напаўняльнасці і 3 класы няпоўнай напаўняльнасці, дзе навучаюцца дзеці па розных адукацыйных маршрутах. У школе створаны спецыяльныя ўмовы для вучняў з АПФР, кожнаму з якіх тут утульна і камфортна.
Арганізацыя адукацыйнага працэсу ў школе дазваляе “асаблівым” дзецям атрымаць веды, сфарміраваць уменні і выпрацаваць неабходныя навыкі для паспяховай сацыялізацыі. У эфектыўнай рэалізацыі адукацыйных задач важнае месца адведзена ўзаемадзеянню настаўніка-дэфектолага з настаўнікамі-прадметнікамі. Такое супрацоўніцтва садзейнічае правільнаму разуменню індывідуальных асаблівасцей дзяцей з АПФР.
Подробнее..

Вучыць і вучыцца ў атмасферы творчасці

23.01.2018
Мне, настаўніцы беларускай мовы і літаратуры, не дае спакою пытанне: якім павінен быць урок, каб вучні кожны раз адкрывалі для сябе нешта новае, глыбей пазнавалі жыццё, ішлі па ім з неспатольным жаданнем змяніць яго ў лепшы бок?
Вучыць і вучыцца ў атмасферы творчасці – мой прынцып і педагагічнае крэда. На сваіх уроках імкнуся далучыць школьнікаў да духоўных каштоўнасцей беларускага народа, абудзіць жаданне шанаваць традыцыі і культуру роднага краю. На прынцыпах дабрыні і шчырасці будую свае адносіны з дзецьмі. У кожным з вучняў бачу найперш чалавека, непаўторную асобу.
Як абудзіць у вучняў цягу да творчасці, як навучыць іх разважаць, самастойна мысліць, рабіць высновы, даваць уласную ацэнку з’явам, фактам і ўчынкам герояў? Гэтыя пытанні на працягу ўжо 30 гадоў з’яўляюцца асноўнымі ў маёй выкладчыцкай дзейнасці.
Подробнее..