Педагогический опыт

Вывучаем нямецкую мову з дапамогай відэаматэрыялаў

09.08.2019
Урокі з відэафрагментамі – эфектыўны сродак вывучэння замежнай мовы, дзякуючы вялікай інфарматыўнасці і нагляднасці. Сітуацыйнасць і дынамізм выявы аблягчаюць маўленчыя зносіны.
Сучасныя тэхнічныя сродкі дазваляюць наглядным чынам паказаць вучням іншыя краіны і носьбітаў замежнай мовы. Яркія зрокавыя вобразы навакольнай рэчаіснасці, якія змяшчаюць відэаматэрыялы, павышаюць цікавасць да заняткаў, пашыраюць веды, зніжаюць стамляльнасць. Гэта важная крыніца фарміравання не толькі камунікатыўнай, але і сацыякультурнай кампетэнцыі.
Подробнее..

Каштоўнасць праблемнага навучання

09.08.2019
У пачатку педагагічнай дзейнасці цяжка было зразумець, чаму пры добрым тлумачэнні новага матэрыялу, падрабязным разглядзе задач на дошцы вучні з цяжкасцю адказвалі вусна, дрэнна рашалі задачы. Гэта падштурхнула да пошуку іншых падыходаў у рабоце.
Вопыт паказаў, што высокія вынікі навучання немагчымы без актыўнай пазнавальнай дзейнасці школьнікаў, іх жадання пазнаваць невядомае. Каб вучні пачалі актыўна мысліць, перад імі трэба ставіць пазнавальныя задачы, скіроўваць да самастойнай пошукавай дзейнасці. На гэта накіравана праблемнае навучанне, дзякуючы якому дзеці пад кіраўніцтвам настаўніка актыўна засвойваюць новыя веды. Галоўнае, каб вырашэнне праблемы было пасільным і яна цікавіла вучняў.
Подробнее..

Калі школа – агульны дом

05.08.2019
Узаемадзеянне з бацькамі вучняў – адна з актуальных і складаных праблем сучаснай школы. У кожнай сям’і свае асаблівасці, якія ўплываюць на характар супрацоўніцтва з педагогамі. Задача школы – пабудаваць узаемаадносіны з мамамі і татамі на аснове сумеснай дзейнасці і з улікам агульных інтарэсаў.
З 2015 года ў гімназіі Ляхавіч працуе бацькоўскі клуб “Школа – наш дом”. Яго мэта – павышэнне педагагічнай культуры бацькоў, далучэнне іх да выхаваўчага працэсу як раўнапраўных і адказных партнёраў. Клуб аказвае псіхолага-педагагічную дапамогу мамам і татам, прапагандуе станоўчы вопыт сямейнага выхавання і здаровы лад жыцця, павышае педагагічную культуру і псіхалагічную асвету бацькоў, абагачае сямейны адпачынак цікавымі і карыснымі мерапрыемствамі.
Подробнее..

У цесным узаемадзеянні

05.08.2019
Задача школы – рыхтаваць вучняў да самастойнага жыцця і працоўнай дзейнасці, ствараць умовы для паспяховай сацыялізацыі і самаразвіцця. На гэта былі накіраваны інавацыйныя праекты, рэалізаваныя ў нашай установе адукацыі: “Укараненне аўтарскай мадэлі сацыяльнай псіхолага-педагагічнай службы” і “Укараненне мадэлі сацыяльна адукацыйнага асяроддзя, якое садзейнічае грамадзянскаму і прафесійнаму самавызначэнню вучняў”. Сёння ў школе ажыццяўляецца новы праект, звязаны з укараненнем мадэлі дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў ва ўмовах узаемадзеяння ўстаноў агульнай сярэдняй і прафесійнай адукацыі, сям’і і соцыуму. Задача праекта – актывізаваць школьнікаў у пабудове ўласнага прафесійнага плана і праектаванні прафесійнай кар’еры.
Подробнее..

Смартфон – саюзнік педагога

16.07.2019
- У час інфармацыйных тэхналогій даволі цяжка ўтрымліваць увагу вучняў на важным і неабходным матэрыяле, - гаворыць настаўніца нямецкай мовы Наталля Васільеўна Бойка з сярэдняй школы № 20 імя Героя Савецкага Саюза Д.М.Карбышава. – Даводзіцца шукаць сродкі і прыёмы навучання, якія развіваюць пазнавальную актыўнасць дзяцей, вучаць іх самастойна здабываць інфармацыю, выкарыстоўваць атрыманыя веды ў жыцці. Адзін з такіх сродкаў – смартфон. Ім можна паспяхова карыстацца на ўроках нямецкай мовы, у пазакласнай і самастойнай рабоце. Смартфон дапамагае авалодаць усімі відамі маўленчай дзейнасці, дзякуючы доступу да інтэрнэту, наяўнасці відэакамеры, мікрафона, тэкставых і галасавых паведамленняў, карт і адукацыйных дадаткаў.
Подробнее..

Адукацыйны эфект рэфлексіўнага навучання

16.07.2019
Калі вучань добра ведае, што ён павінен зрабіць, але не ведае, як, нельга разлічваць на якаснае выкананне задання. На жаль, адукацыйны працэс пабудаваны такім чынам, што дзеці набываюць веды з устаноўкай, нібыта іх выкарыстанне ў дзейнасці адбываецца само сабой, без рэфлексіі.
Подробнее..

Развіваем творчае ўяўленне малодшых школьнікаў

15.07.2019
Фарміраванне творчай асобы – адна з самых важных задач педагагічнай тэорыі і практыкі, вырашэнне якой пачынаецца ўжо ў дашкольным узросце, калі дзеці з цікавасцю даследуюць незнаёмы і дзіўны навакольны свет. І чым больш разнастайная гэтая дзейнасць, тым больш паспяхова дзеці развіваюцца, рэалізуюць патэнцыяльныя магчымасці, праяўляюць творчыя здольнасці.
Подробнее..