Педагогический опыт

Эканоміка ў школе

15.01.2019
Гульня-падарожжа па эканамічным выхаванні другакласнікаў у групе прадоўжанага дня.
Подробнее..

Павышаем матывацыю да вучобы з дапамогай ІКТ

15.01.2019
Адна з задач сучаснай школы – развіццё ў вучняў матывацыі да атрымання ведаў і бесперапыннай самаадукацыі праз інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі. На жаль, многія педагогі пакуль недастаткова выкарыстоўваюць іх патэнцыял, аргументуючы гэта тым, што камп’ютар не можа замяніць чалавека. Але цалкам замяняць яго тэхнікай і не трэба. З дапамогай ІКТ можна ажывіць урокі, акцэнтаваўшы ўвагу не на запамінанні інфармацыі, а на развіцці мыслення і творчых здольнасцей дзяцей, іх умення вучыцца. Гэтага можна дасягнуць, спалучаючы вядомыя метады навучання (тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, праблемны і часткова пошукавы) з магчымасцямі камп’ютарнай тэхнікі.
Подробнее..

Гуляем з пластыкавымі трубачкамі

15.01.2019
Колькасць дзяцей з пэўнымі парушэннямі ў развіцці няўхільна павялічваецца. Гэта патрабуе стварэння і ўдасканалення адаптыўнага адукацыйнага асяроддзя. З мэтай развіцця творчай ініцыятывы і прафесійнага майстэрства настаўнікаў-дэфектолагаў у гэтай дзейнасці я правяла майстар-клас для калег па вырабе дыдактычных дапаможнікаў з пластыкавых трубачак для напіткаў.
Подробнее..

Даследуем родны край

15.01.2019
Сярод вучэбных дысцыплін гісторыя адыгрывае асаблівую ролю, паколькі далучае да шматвяковага чалавечага вопыту, пашырае кругагляд, прывівае любоў да Радзімы, адкрывае неабмежаваныя магчымасці для фарміравання ў школьнікаў пазнавальных інтарэсаў і развіцця творчых здольнасцей. Але для гэтага неабходна, каб вучні не толькі авалодвалі гістарычнымі ведамі, але і хацелі іх пастаянна папаўняць. Задача настаўніка – арганізаваць вучэбны працэс такім чынам, каб дзеці актыўна, захоплена і зацікаўлена працавалі і бачылі вынікі сваёй работы.
Подробнее..

Вучымся хутка лічыць з дапамогай вусных практыкаванняў

15.01.2019
Лікі акружаюць нас паўсюль. Выкананне розных арыфметычных дзеянняў над імі прыводзіць да выніку, на падставе якога мы прымаем пэўныя рашэнні. Вылічальныя навыкі неабходны ў жыцці кожнага чалавека. Яны дапамагаюць развіваць асноўныя псіхічныя функцыі вучняў, маўленне, увагу і памяць, а таксама паўнацэнна засвойваць прадметы прыродазнаўчанавуковага цыкла. Нягледзячы на шырокае выкарыстанне сучасных інфармацыйна-тэхналагічных сродкаў, трывалыя вылічальныя навыкі па-ранейшаму застаюцца актуальнымі.
Подробнее..

Развіваем сацыякультурную кампетэнцыю вучняў праз відэападкасты

15.01.2019
Развіццё сацыякультурнай кампетэнцыі вучняў ускладняецца з-за адсутнасці рэальнага моўнага асяроддзя, якое дазволіла б пагрузіцца ў культуру, традыцыі і звычаі іншай краіны. Улічваючы тое, што дзеці не маюць такой магчымасці, неабходна шукаць эфектыўныя шляхі і спосабы развіцця сацыялькультурнай кампетэнцыі па-за моўным асяроддзем. Перад настаўнікам паўстаюць пытанні, звязаныя з тым, як змадэляваць сітуацыі, максімальна набліжаныя да рэальнага асяроддзя, на ўроках замежнай мовы. Дапамагчы ў гэтым могуць відэападкасты.
Подробнее..

Запоминаем словарные слова

15.01.2019
Русский язык – наука очень сложная, но интересная. Чтобы добиться грамотности, нужно выучить огромное количество правил и исключений. Одна из трудных тем орфографии – изучение слов с непроверяемыми написаниями. Работая много лет в начальной школе, меня всегда беспокоили результаты контрольных словарных диктантов по русскому языку. Казалось бы, выучить правописание слов с непроверяемыми орфограммами несложно, ведь применять какие-либо правила не надо. Но учащиеся всегда допускали большое количество ошибок в этих словах, что вызывало тревогу не только у меня, но и у родителей.
Подробнее..