Педагогический опыт

З дыферэнцыраваным падыходам

27.12.2018
Асноўная задача дыферэнцыраванай арганізацыі вучэбнай дзейнасці – раскрыць дзіцячую індывідуальнасць, дапамагчы ёй развіцца і набыць устойлівасць да розных сацыяльных уздзеянняў. Менавіта дыферэнцыраванае навучанне дазваляе выявіць і развіць задаткі і здольнасці вучняў. Дзякуючы дыферэнцыраванаму падыходу на розных этапах адукацыйнага працэсу, дзеці авалодваюць праграмным мінімумам ведаў, уменняў і навыкаў.
Подробнее..

Фізкультхвілінка – карысны адпачынак

27.12.2018
Здароўе дзяцей – найвялікшая каштоўнасць, а яго захаванне – адна з задач, якую павінен вырашаць настаўнік на кожным уроку. Дапамагаюць у гэтым фізкультхвілінкі, асабліва актуальныя сёння, калі многія школьнікі ўжо маюць хранічныя захворванн
Подробнее..

Фарміруем лексіка-граматычную будову маўлення вучняў з кахлеарным імплантам

27.12.2018
З 2013 года ў сярэдняй школе № 15 Баранавіч дзейнічаюць інтэграваныя класы поўнай і няпоўнай напаўняльнасці для дзяцей з парушэннем слыху, кампенсаваным кахлеарнымі імплантамі і слыхавымі апаратамі. Колькасць такіх вучняў з году ў год павялічваецца. Вучэбныя планы для інтэграваных класаў складаюцца ў адпаведнасці з індывідуальнымі асаблівасцямі і адукацыйнымі запытамі дзяцей з парушэннем слыху. Паспяховасць інтэграванага навучання і выхавання залежыць ад падрыхтоўкі ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу.
Подробнее..

«Поэзия – вся! – езда в незнаемое» Сценарий поэтического вечера к 125-летию со дня рождения В.В.Маяковского

27.12.2018
Поэзия обладает удивительным свойством – возвращает слову его первоначальную свежесть. Даже самые избитые и «выговоренные» слова, начисто потерявшие образные качества, начинают в поэзии сверкать, звенеть и благоухать. Об этом говорил замечательный писатель К.Паустовский.
Подробнее..

Духовно-нравственный потенциал русской литературы

27.12.2018
Главная задача учителя-словесника – воспитывать человеческую душу. Учебная программа по русской литературе ориентирует педагога не только на изучение литературы, но и на воспитание учащихся её средствами. Школьники должны уметь осмысливать художественные произведения на мировоззренческом уровне. Формирование правильного отношения к миру, людям и себе – важная часть литературного образования.
Подробнее..

Зацікавіць сучасных дзяцей народнай цацкай

27.12.2018
Народная цацка – старажытны від народнага мастацтва, у якім сабраны вопыт многіх пакаленняў, увасоблены спрадвечныя жыццёвыя каштоўнасці народа. Захоўваючы яго гістарычныя і культурныя традыцыі, яна, як і народныя казкі, песні і гульні, адыгрывае важную ролю ў патрыятычным выхаванні дзяцей і фарміраванні іх нацыянальнай самасвядомасці. Выкананая з пяшчотай і любоўю, цацка развівае фантазію і духоўны свет выхаванцаў. Беларускія народныя цацкі маюць нацыянальную адметнасць, педагагічныя і мастацкія традыцыі. Нашы цацкі вылучаюцца сціплай расфарбоўкай, прастатой выканання, выразнасцю вобразаў.
Подробнее..

Развіваем навыкі правільнага і беглага чытання

27.12.2018
Многія сучасныя дзеці не толькі не любяць, але і не ўмеюць чытаць. Гэта вельмі дрэнна, бо чытанне дапамагае асвойваць іншыя дысцыпліны, пазнаваць навакольны свет, будаваць адносіны і г.д. Валоданне чытацкімі навыкамі – адна з асноўных умоў вучэбнай паспяховасці школьнікаў.
Подробнее..