Педагогический опыт

Адпраўляемся ў экалагічнае адукацыйнае падарожжа

19.06.2019
Экалагічнае выхаванне – адзін з прыярытэтных напрамкаў работы нашай установы. Асноўная ўвага ўдзяляецца метадам і формам, якія актывізуюць каштоўнасныя адносіны да прыроды, ствараюць праблемныя сітуацыі, дапамагаюць усвядоміць актуальнасць экалагічных праблем, выклікаюць эмацыянальны водгук і суперажыванне, стымулююць самастойную дзейнасць вучняў (малыя экспедыцыі, экалагічныя паходы па родным краі, вучэбныя і праектныя даследаванні).
Подробнее..

З нестандартным падыходам

10.06.2019
Нельга ствараць штосьці новае, не валодаючы творчымі здольнасцямі. Для іх развіцця ў вучняў звяртаюся да нестандартных падыходаў.
Убачыць тое, чаго не бачаць іншыя, зрабіць так, як яшчэ не рабілі, адчуць натхненне, радасць і свабоду самавыяўлення – асноўныя прынцыпы работы пры развіцці творчых здольнасцей школьнікаў на ўроках літаратурнага чытання. Для гэтага выкарыстоўваю спецыяльныя практыкаванні і заданні: творчыя пераказы, слоўнае і графічнае маляванне, драматызацыю, стварэнне дыяфільмаў, напісанне казак, вершаскладанне, прыёмы “чытанне з перапынкамі” і “творчае даследаванне твораў”.
Подробнее..

С любовью к родному городу

10.06.2019
Занятие в группе продлённого дня на тему «Я и моя Родина. Мой любимый город Каменец».
Подробнее..

Математические софизмы

07.06.2019
Математика играет важную роль в формировании ключевых интеллектуальных умений и личностных качеств учащихся, необходимых для жизни в современном обществе. Кроме того, математическое образование развивает научное мировоззрение, познавательный интерес, метапредметные компетенции, логическое мышление и интуицию.
Подробнее..

У інавацыйным рэжыме

07.06.2019
Педагагічнае ўзаемадзеянне адыгрывае важную ролю ў развіцці творчых здольнасцей, павышэнні прафесіяналізму, наладжванні сувязей з сем’ямі вучняў. З мэтай арганізацыі эфектыўнага ўзаемадзеяння настаўнікаў мы перагледзелі і перабудавалі ранейшую мадэль метадычнай работы, стварыўшы новую, якая ўлічвае запыты і патрэбы педагогаў, неабходныя для паспяховага вырашэння задач ва ўмовах інавацыйнай дзейнасці.
У якасці прыярытэтных кірункаў метадычнай мадэлі былі вылучаны павышэнне кваліфікацыйнага ўзроўню педагогаў-інаватараў праз самаадукацыю і ўдзел у практычных семінарах і трэнінгах, распрацоўка вучэбна-метадычнага забеспячэння для навучання школьнікаў спосабам збору інфармацыі з дапамогай метаду вуснагістарычных даследаванняў, арганізацыя ўзаемадзеяння з бацькамі дзяцей праз далучэнне іх да сумеснай рэалізацыі інавацыйнай праграмы, фарміраванне эфектыўнай педагагічнай практыкі і трансляцыя інавацыйнага вопыту.
Подробнее..

«Я научила женщин говорить…»

03.06.2019
Литературная гостиная, посвящённая 130-летию Анны Ахматовой
Подробнее..

Тэхналогія CLIL: цікава і вынікова

03.06.2019
З 2017 года ў гімназіі Ляхавіч рэалізоўваецца інавацыйны праект па ўкараненні кампетэнтнасна арыентаванай лічбавай мадэлі прафарыентацыйнай работы як кампаненту мабільнай адукацыі. За час інавацыйнай дзейнасці я напрацавала вопыт па выкарыстанні тэхналогіі CLIL у прафесійна арыентаваным навучанні нямецкай мове.
Подробнее..