Критерии оценивания кабинета иностранного языка

Критерии оценки
1. Наличие паспорта кабинета, плана работы кабинета на учебный год и перспективу, соблюдение санитарных норм и правил в учебном кабинете
2. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета; оптимальная целесообразность организации пространства
3. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных, тематических стендов и уголка государственной символики
4. Наличие современного оборудования (компьютер, мультимедийный проектор с экраном, интерактивная доска, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель и др.) и мебели для функционального оснащения рабочих мест педагогов и учащихся
5. Наличие шкафов, стендов и приспособлений для хранения носителей информации, средств обучения и учебного оборудования
6. Наличие:
учебно-программной документации (учебные планы, учебные программы);
учебно-методической документации (календарно-тематическое планирование, учебные пособия, учебно-методические комплексы и дополнительные материалы для проведения факультативных занятий, контрольно-измерительные материалы);
материалов для проведения обязательного выпускного экзамена по иностранному языку по завершении обучения и воспитания на ІІІ ступени общего среднего образования;
материалов по итогам проведения внеклассных мероприятий, направленных на применение навыков практического владения учащимися иностранным языком;
7. Наличие материалов по популяризации и расширению спектра изучаемых иностранных языков, в т.ч. пособий по страноведению, двуязычных словарей, толковых словарей (одноязычных), периодических изданий и др.
8. Обеспечение возможности использования учителем иностранного языка технических средств обучения (магнитофон, видеомагнитофон, компьютер и др.), позволяющих воспроизводить образцы речи в различных ситуациях общения
9. Сведения об учителях иностранного языка, обеспечивающих высокий уровень владения учащимися иностранным языком и достигших лучших результатов по подготовке учащихся к олимпиадам и лингвистическим конкурсам, централизованному тестированию
10. Наличие материалов по использованию эффективного передового педагогического опыта
11. Материалы по итогам участия в научно-практических конференциях, публикации (копии) учителей в предметных журналах

 

Примерное содержание паспорта учебного кабинета иностранного языка

Змест

І. Агульныя звесткі

1.1. Агульнае палажэнне аб вучэбным кабінеце дзяржаўнай ўстановы адукацыі “…….сярэдняя школа”

1.2. Выпіска з загада па ўстанове адукацыі аб назначэнні загадчыка кабінетам

1.3. Аналіз работы кабінета -----  ў 201…/201… навучальным годзе

1.4. План работы кабінета замежнай мовы на 201…/201… навучальны год

1.5. Перспектыўны план работы кабінета ------

1.6. Паказчыкі арганізацыі працоўных месцаў настаўніка і вучняў

1.7. План - схема кабінета ------

1.8. Графік занятасці кабінета

ІІ. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне

2.1. Прадметныя часопісы

2.2. Метадычная літаратура ў дапамогу педагогу

2.3. Даведачная літаратура

2.4. Слоўнікі/(друкаваныя сшыткі па мовах)

2.5. Літаратура па краязнаўству

2.6. Літаратура для дамашняга чытання

2.7. Літаратура ў дапамогу ў падрыхтоўцы да ЦТ

2.8. Раздатачны матэрыял для індывідуальнай работы

2.9. Кантрольна-вымяральныя матэрыялы ( на кожны клас асобна)

2.10. Медыятэка

2.11. Вучэбна-метадычныя комплексы для факультатываў

2.12. Лінгафоннае  ( або інш.) абсталяванне

2.13. Наглядны матэрыял

ІІІ. Інфармацыйнае забеспячэнне

3.1.Пастаянны  стэндавы матэрыял

( Пастаянны стэнд “…”,выстава “ …”, стэнд з выказваннем ….. і г.д.)

3.2. Зменны стэндавы матэрыял

 ( прадметная газета ”…..”, Зменны стэнд ”…..” і г.д.)

3.3.Выставачны матэрыял  і інш.

тэматычная  паліца ”……” (аб малой радзіме на замежнай мове, аб супрацоўніцтве краіны вывучаемай мовы і Рэспублікі Беларусь … і  і г.д.)

3.4.Інфармацыйны матэрыял навучальнага характару (інфармацыйны стэндавы або інш. нагл.) матэрыял навучальнага характару (рэкамендацыі па   падрыхтоўцы да канферэнцый, алімпіяд, залікаў, экзаменаў, даследчых работ, па падрыхтоўцы дамашніх заданняў, перакладаў, напісанні сачыненняў, рэфератаў, паведамленняў алгарытмы  маналагічнага выказвання і вызначэння граматычных формаў і інш. абавязкова !!!

ІV. Практычнае забеспячэнне

4.1. Матэрыялы пазакласнай работы па вучэбнаму прадмету “…….”

(работы вучняў  НПК, матэрыялы прадметных тыдняў, распрацоўкі вечароў, прадметных днеў, планы і матэрыялы  мерапрыемстваў  святкавання ....,   матэрыялы прадметных гульняў –конкурсаў  і г.д.)

4.2. Творчыя работы вучняў( ілюстратыўныя творчыя работы вучняў,  зборнікі перакладаў,конкурсныя сачыненні, матэрыялы прадметных і іншых конкурсаў розных узроўняў, красворды, рэбусы, складзеныя вучнямі, і інш. творчыя работы)лепш выставу альбо паліцу,  папку-накапляльнік для мінулых гадоў.

4.3.Павышэнне кваліфікацыі ( матэрыялы выступленняў настаўніка на ШВМА, РВМА, педсаветах, матэрыялы з павышэння кваліфікацыі ў АПА, БрІРА, матэрыялы раенных семінараў, НПК з удзелам педагога, практычныя напрацоўкі матэрыялаў па  самаадуацыі педагога за тры апошнія гады).

4.4.Выніковасць работы па вучэбнаму прадмету ( вынікі па чвэрцях, за год (копія агульнашкольнага), вынікі  алімпіяд, прадметных гульняў-конкурсаў па гадах) неабавязкова

4.5.Нашы поспехі і дасягненні(граматы,падзячныя пісьмы, дыпломы і г.д.)

V.Індывідуальная работа з вучнямі

5.1.Работа з высокаматываванымі вучнямі (Дыстанцыйнае навучанне, матэрыялы і рэзультаты вочна- завочных школ, інтэрнет-алімпіяд і т.д.; матэрыялы падрыхтоўкі да прадметных  алімпіяд і іх рэзультаты і інш.

(у некаторых выпадках пераклікаецца з пазакласнай работай і творчымі работамі вучняў)

5.2. Работа з нізкаматываванымі вучнямі ( матэрыялы для падтрымліваючых заняткаў, маршрутныя лісты развіцця вучняў і інш.)

VІ.Забеспячэнне выканання патрабаванняў бяспечных паводзін і санітарна-гігіенічных нормаў у вучэбным кабінеце

(інструкцыі, памяткі і г.д., раздзел 6 Санітарных правілаў і нормаў “Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”)

Дадатак 1. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 12 чэрвеня 2014 г. №75 

Аб устанаўленні пераліку мэблі, інвентару і сродкаў навучання, неабходных для арганізацыі адукацыйнага працэсу установамі адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, установамі адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы спецыяльнай адукацыі, іншымі арганізацыямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі.  (раздзел "Замежная мова")